Odkaz dračích jezdců

NOVÝ úryvek z 3. dílu Odkazu dračích jezdců

11. září 2008 v 22:17 | Veverka

Úryvek z Brisingru,

třetího dílu tetralogie Odkaz Dračích jezdců, napsáno Christopherem Paolinim


Elf se usmál odhaluje tak zuby, které byly špičatější, než je běžné. "Jsem Blödhgarm, syn Ildrid Sličné." Než pokračoval dále, představil také ostatní elfy. "Přinášíme ti radostné zprávy od královny Islanzadí, minulou noc zaznamenali naši zaklínači úspěch při zničení bran Ceunonu. Dokonce i v této chvíli, postupují naše jednotky ulicemi a směřují k věži, kam se ukryl lord Tarrant. Hrstka se ještě staví na odpor, ale město už padlo a brzy již budeme mít Ceunon plně pod kontrolou."
Nasuadini strážci a další Vardenové, kteří se shromažďovali za nimi, propukli nad těmito novinkami v jásot. I ona se zaradovala nad vítězstvím, ale pak ji přepadlo neblahé tušení a zvláštní neklid zmírňující její radost, neboť si představila, jak elfové - a hlavně ti silnější jako Blödhgarm - zraňují lidské muže. Jaké strašné síly a události jsem to rozpoutala? "To jsou vskutku radostné zprávy," řekla, "a jsem opravdu ráda, že je slyším. Obsadíme-li Ceunon, přiblížíme se ještě více k Urû'baenu a tedy i ke Galbatorixovi a naplnění našich snů a tužeb." Tišším hlasem dodala: "Věřím, že bude Islanzadí k těm obyvatelům Ceunonu, kteří nepodporují Galbatorixe, ale postrádají odvahu či prostředky, aby vzdorovali Království, šlechetná."
"Královna Islanzadí je laskavá a milosrdná jak ke svým poddaným, tak i k obyvatelům dobytého území, ale pokud se někdo z nich opováží nám vzdorovat, odstraní je stejně jako podzimní vánek odfoukne spadané listí."
"Nic jiného bych od národa tak starého a mocného ani nečekala," odpověděla Nasuada. Poté, co učinili za dost formalitám, a po pár dalších zdvořilých nic neříkajících frázích, považovala Nasuada za nevyhnutelné zaměřit se na pravý důvod přítomnosti elfů. Nařídila, aby se ostatní vzdálili a pak řekla: "Domnívám se, že vaším pravým úkolem zde, je ochránit Eragona a Safiru. Mám pravdu?"
"Ano, Nasuado-svit-kona. Víme, že se Eragon pořád nachází v Království, ale již brzy se vrátí."
"A zajisté také víte, že odtud Arya odešla, aby jej našla, a teď cestují společně?"
Blödhgarm zatřásl hlavou: "O tom jsme také informováni. Je nešťastné, že se oba mohou nacházet v takovém nebezpečí, ale doufejme, že je nepotká nic zlého."
"Co máte v plánu ohledně této skutečnosti podniknout? Najdete a dopravíte je zpět k Vardenům? Nebo budete vyčkávat a věřit, že se Eragon s Aryou sami ubrání Galbatorixovým nohsledům?"
"Zůstaneme tady jako tví hosté, Nasuado, dcero Ažihadova. Eragon a Arya jsou v dostatečném bezpečí, pokud budou dodržovat všechna opatření proti odhalení. Kdybychom se k nim připojili, mohlo by to v Království vyvolat nechtěnou pozornost. Za těchto okolností bude nejlepší počkat, až nastane náš čas, kdy budeme moci podniknout něco užitečnějšího. Nejpravděpodobnější místo, kam Galbatorix udeří, je právě zde - u Vardenů. A pokud to opravdu udělá a znovu se objeví Murtagh s Trnem, bude Safira potřebovat veškerou naši pomoc, aby jejich útok odrazila."
Nasuada pronesla překvapeně: "Eragon tvrdil, že patříte k nejsilnějším zaklínačům vašeho národa, ale opravdu máte dost sil, abyste porazili tu zlořečenou dvojici? Stejně jako Galbatorix ovládají síly, které daleko přesahují jiné Jezdce."
"Věříme, že když nám Safira pomůže, můžeme s Murtaghem a Trnem soupeřit, či je dokonce porazit. Víme, jak schopní byli Křivopřísežníci, a přestože udělal Galbatorix Murtagha s Trnem silnějším než kteréhokoli jiného Křivopřísežníka, rozhodně se nevyrovnají jemu samotnému. Z tohoto pohledu je jeho strach ze zrady naší výhodou. Dokonce i tři Křivopřísežníci by se nemohli rovnat nám dvanácti a drakovi. Jsme přesvědčeni, že bychom mohli vzdorovat komukoli kromě Galbatorixe."
"To je opravdu povzbuzující. Od té doby, co byl Eragon Murtaghovou rukou poražen, jsem přemýšlela, zda bychom neměli ustoupit a znovu se ukrýt, dokud by Eragon nezesílil. Tvé ujištění mě však přesvědčilo, že situace není úplně beznadějná. Nemám tušení, jak zabít Galbatorixe, ale dokud nedobudeme brány jeho pevnosti v Urû'baenu nebo dokud se nerozhodne vzlétnout v sedle Šruikana a utkat se s námi tváří v tváří na bitevním poli, nic nás nezastaví." Odmlčela se. "Nedal jsi mi sice žádnou záminku k tomu, abych ti nevěřila, Blödhgarme, ale než vstoupíte do našeho tábora, musím tě požádat, abyste dovolili jednomu z mých mužů prozkoumat vaše mysli, musíme se ujistit, že jste opravdu elfové a ne Galbatorixovi špehové v přestrojení. Bolí mě, že tě o to musím žádat, ale už jednou mezi nás pronikli špehové a zrádci a my už nemůžeme důvěřovat ničímu slovu, dokonce ani tomu vašemu. Nerada bych vás urazila, ale válka nás naučila, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Vy, kteří jste ohraničili celou obrovskou plochu listnatého lesa Du Weldenvarden ochrannými kouzly, musíte mé důvody pochopit. A tak se ptám, dovolíte to?"
Blödhgarm, jehož oči nabyly divokého výrazu a zuby vypadaly ještě špičatější než jindy, odpověděl: "Většina stromů v Du Weldenvarden je jehličnatá, ne listnatá. Vyzkoušej si nás, pokud musíš, ale varuji tě - ten, kterému ten úkol svěříš, by si měl dát velký pozor, aby se neponořil do našich myslí příliš hluboko. Pro smrtelníky je velmi nebezpečné toulat se mezi našimi myšlenkami, mohli by se ztratit a nevrátit se do svých těl. Stejně tak ne všechna naše tajemství jsou odhalitelná při běžném přezkoumání."
Nasuada porozuměla. Elfové zničí každého, kdo by se odvážil zabrousit do zapovězené oblasti jejich myslí. "Kapitáne Garvene," pronesla.
Garven postoupil vpřed s výrazem muže, který se blíží své zkáze, postavil se před Blödhgarma, zavřel oči a když se začal probírat Blödhgarmovým vědomím, svraštil čelo. Nasuada se kousla do rtu pozorujíc, co se děje. Když byla ještě malou holčičkou, jednonohý muž jménem Horgrove ji naučil, jak své myšlenky ukrýt před ostatními a jak odvrátit bodavou bolest, která provází útok na její mysl. V obou těchto činnostech doopravdy vynikala a přestože nikdy nezažila kontakt s jinou myslí, byla velmi dobře obeznámena s jeho podstatou. Dokázala se vcítit do toho, jak bylo pro Garvena obtížné postupovat s nejvyšší opatrností a jemností, složitost elfovy mysli to celé jen ztěžovala.
Angela se k ní naklonila a zašeptala: "Měla jsi ten úkol svěřit mně, bylo by to bezpečnější."
"Možná," odpověděla Nasuada. Přes všechnu pomoc, kterou bylinkářka poskytla Vardenům i jí samotné, jí pořád nebylo příjemné spoléhat se na ni v důležitých záležitostech.
Několik dalších minut strávil Garven zabrán do své práce, pak se jeho oči najednou otevřely a on ze sebe vyrazil prudký výdech. Jeho tvář a krk byly posety rudými skvrnami způsobenými vypětím, jeho zorničky byly rozšířené, jako by zíral do tmy. Naproti tomu Blödhgarm působil nevzrušeně, jeho kůže byla hladká a uvolněná, dech pravidelný a na rtech mu zářil pobavený úsměv.
"V pořádku?" zeptala se Nasuada.
Zdálo se, že Garvenovi zabere delší chvilku, aby otázku zaslechl, potom urostlý kapitán s křivým nosem odpověděl: "Není to člověk, má paní. O tom není pochyb. Absolutně."
Spokojená, ale rozrušená tím, že se v jeho odpovědi skrývalo něco postihnutelného, odpověděla: "Velmi dobře, pokračuj." Při dalších zkouškách potřeboval Garven stále méně a méně času na prověření ostatních elfů, nestrávil tím víc než pár vteřin. Nasuada jej celou dobu pozorovala a všimla si, jak jsou jeho prsty bledé a bezkrvé, jak jeho kůže obepíná spánky jako rukavice a jak zesláble vypadá.
Poté, co dokončil svůj úkol, vrátil se Garven na své místo po jejím boku. Povšimla si, že se nějak změnil. Jeho původní rozhodnost a prudkost se skryla za snový výraz náměsíčníka, když se na ni při její otázce podíval a odpověděl jí sotva slyšitelným hlasem, zdálo se jí, jako by se jeho duch toulal někde daleko, pomalu kráčeje po zelených, sluncem zalitých mýtinách ukrytých v tajemném elfském lese. Nasuada doufala, že se vše brzy dá do pořádku. Pokud by se tak nestalo, požádá Eragona nebo Angelu, popřípadě oba dva, aby se o Garvena postarali. Až do té doby, než se jeho stav zlepší, se jej rozhodla zbavit aktivní služby v řadách Jestřábů noci, Jörmundur mu přidělí něco lehčího, takže se nebude muset cítit vinna za to, do jaké stavu jej přivedla, a on se alespoň bude moci těšit z toho, co mu zůstalo po setkání s elfskou myslí.
Zatrpklá kvůli utrpěné ztrátě, rozzlobená sama na sebe, elfy, Galbatorixe i Království za to, jakou oběť musela přinést, uchovala si jen stěží milý hlas a dobré vychování. "Když už jsi mluvil o nebezpečí, Blödhgarme, udělal bys dobře, kdybys zmínil, že ti, kdo se vrátí zpět do svých těl, neuprchnou zcela nepoznamenáni."
"Má paní, jsem v pořádku," řekl Garven. Jeho protest byl však tak slabý a bezvýsledný, že jej málokdo vůbec zaznamenal, to vše jen posílilo Nasuadino pobouření.
Kůže na Blödhgarmově zátylku se zkrabatila a ztuhla. "Omlouvám se, pokud jsem to předtím dostatečně nevysvětlil. Avšak neobviňuj se, žijeme v čase nedůvěry. Dovolit nám vejít bez prověření by od tebe bylo ledabylé. Ten nepříjemný incident je politováníhodný, ale neměl by pokazit toto historické setkání. Alespoň můžeš zůstat klidná, když ses přesvědčila, že jsme opravdu těmi, kým se zdáme být - elfy z lesa Du Weldenvarden."
Přeložila Aredhel

4. díl Odkazu dračích jezdců

11. srpna 2008 v 21:20 | Veverka
Stručné informace:
Kniha čtvrtá - zatim neznámí název - bude poslední díl trilogie Odkazu Dračích jezdců. Trilogie Odkaz Dračích jezdců měl původně nést pouhé tři díly, ale ačkoli se Christopherovy všechno nevešlo do třetí knihy, která ponese pravděpodobně název "Empire", tak se rozhodl, že třetí knihu rozdělí na dvě části, takže bude daný odděleně.
Třetí kniha by měla na území USA vyjít někdy v Září roku 2008. Datum vydání čtvrté - zatím ještě nepojmenované - knihy, není známo.
Zde je naše teorie, co by se mohlo stát ve čtvrté knize - pouze odhadujeme
Co by se mohlo stát ve čtvrté knize:
- Eragon se Safirou opustí Alagaësii
- Eragon nezemře v mládí
- Eragon a Safira dokončí svůj výcvik Dračího jezdce
- Eragon se setká v tváří v tvář s Galbatorixem
- Vardenové budou brát Eragona za lepšího vůdce, než Nasuadu
- Dozvíme se více, co se stalo s Eragonovou matkou
- Vylíhne se poslední Dračí vejce
- Murtagh a jeho drak Trn se přidají k Eragonovy a pomůžou mu ukrást poslední dračí vejce
- Dozvíme se více o Morzanovy a dalších Křivopřísežnících
- Dozvíme se, kdo bude třetím Dračím jezdcem
- Dozvíme se více o dávné legendě Eragonovy. 1 a jeho drakovy Bid'Darmovy
- Eragon si vezme Aryu za ženu a stane se elfským králem
A pak dodáme takovou menší pravděpodobnou teorii o Katrině a druhém vylíhnutém drakovy.
Když Murtagh v Království byl, tak proč se druhé dračí vejce nevylíhlo rovnou pro něho? Třeba, drak v tom vejci nečekal právě pro Murtagha. A tak Galbatorix udělal jednu jednoduchou věc: unesl Katrinu aby se druhý drak vylíhl právě pro ni. A to se taky stalo. Jenomže Galbatorix dal draka Murtaghovy a to je důvod, proč nechávají Katrinu stále naživu.

Brisingr - obal knihy

11. srpna 2008 v 21:15 | Veverka

Brisingr - 3.díl Odkazu dračích jezdců

11. srpna 2008 v 21:15 | Veverka
Český název: Brisingr
Anglický název: Brisingr
Autor: Christopher Paolini
Překladatel: ?
Počet stran: ?
Provedení: ?
Nakladatelství: Fragment
Datum publikace: 2008
Vydavatel: Random House Children´s Books
Rozměry: ?
Hmotnost: ?
Zajímavosti: žádné

Přísahy složeny ……
osvědčená věrnost ……
střetnutí sil ……

Nové informace:
Oficiální název třetí knihy Odkazu dračích jezdců je Brisingr. Také už je uvedená obálka knihy. V Čr se ještě neví jaká bude, ale asi podobná. Christopher Paolini posunul datum vydání v USA na 20. září 2008.


Starší informace:
Od samotného Christophera Paoliniho máme přesné datum kdy má třetí kniha vyjít na území USA. Třetí kniha by měla vyjít 23.zaří 2008. Na území České republiky by podle nakladatelství fragment měla vyjít do konce roku 2008. Takže asi na vánoce.


Christopher Paolini se v jednom rozhovoru zmínil, že nejpravděpodobnější název posledního dílu trilogie bude Empire.
Přední obal by měl být podle Christophera zelený, stejně jako drak na něm. Ten by se měl dívat doprava. Navrhne ho znovu John Jude Palencar.
Kniha by měla být ještě obsáhlejší než Eldest.
Podle posledních oficiálních informací by se měl poslední díl objevit v českých knihkupectvích na konci roku 2008.


V třetím dílu Odkazu dračích jezdců by se mělo stát několik věcí:

- Safíra a Eragon opustí Alagaësii
- Eragon nezemře v mládí
- Safíra se vrátí do Tronjheimu a scelí Isidar Mithrim
- Eragon se znovu setká s Ra'zac
- Elfové zaútočí na Císařství ze severu
- Dozvíme se pravá jména některých postav
- Elain se narodí dítě
- Eragon pomůže Elvě od jejího prokletí
- Eragon najde zbraň pod stromem Menoa
- Eragon přijde na to, kde je Kuthian a otevře kobku duší
- Eragon pochopí, co se mu Bladgen snažil říct o jeho otci
- Birgit si vyrovná účty s Roranem a Roran s Eragonem
- Safira a Eragon se vrátí do Ellesméry
- Hrothgar bude pochován ve Farthen Dur
- Orik zdědí Hrothgarovo jmění
- Trpaslíci si zvolí nového krále

Další děj můžeme jenom odhadnout ze struktury předchozích dílů:

- Poslední dračí vejce se vylíhne a bude to další samec
- Oromis a Glaedr zemřou
- Eragon bude muset čelit nástrahám trpasličího klanu Az Sweldn rak Anhuin
- Orik zdědí nejenom Hrothgarovo jmění, ale také jeho postavení jako krále
- Mláďata Ra'zac dospějí
- Roran najde Katrinu
- Eragon osobně potká Galbatorixe
- Safira si vybere partnera a snese vejce
- Oromis prozradí Eragonovi další mocná tajemství
- Oromis řekne Eragonovi jak a proč neustále roste Galbatorixova síla
- Eragon použije kouzla bez vyslovení slov starověkého jazyka
- Eragon a Oromis nebo jiní elfové prozkoumají získávání energie přímo ze živlů
- Nasuada se bude muset rozhodnout jaké území podstoupí Urgalům
- Dozvíme se víc o Seleně a o Angelině věštbě pro ni

A pak možná, ale jenom možná, nám Christopher poví, kdo byla žena, kterou Brom miloval, proč jí jeho láska způsobila utrpení a kdy se tak stalo. Co když to souvisí s tím, proč si Brom vybral jako svůj úkryt právě Carvahall? Věděl, kdo byla Selena a její druhé dítě. Murtagh řekl Eragonovi v starověkém jazyce, že Morzan je jeho otec. Víme, že pro starověkýjazyk stačí, když ten, kdo jím mluví, věří, že je to pravda. Ale co když je Eragon synem Seleny a jiného Dračího jezdce? Broma?

Brisingr - úryvek

11. srpna 2008 v 21:09 | Veverka
Safira hnětla zem pod svýma nohama. Už ať jsme pryč. Nechajíc vaky a zásoby viset z větve jalovce, Eragon a Roran se vydrápali na Safiřin hřbet. Nemuseli ztrácet čas jejím sedláním; měla na sobě sedlo celou noc. Kůže pod Eragonem byla teplá, téměř až horká. Zachytil se ostnu před sebou - aby udržel rovnováhu při náhlých změnách směru - zatím co Roran ho jednou silnou rukou objal kolem pasu a druhou sevřel kladivo.

Kousek břidlice se zlomil pod Safiřinou váhou, když se přikrčila a potom jedním vrtkavým pohybem se přesunula na okraj rokliny, kde chvilku balancovala před tím než roztáhla svá obrovská křídla. Tenké membrány se zachvěli, když je Safira zdvihla k nebi. Z vrchu vypadaly jako dvě průsvitné plachty.

"Nedrž mě tak silně," zavrčel Eragon.

"Promiň," omlouval se Roran a povolil sevření. Další rozhovor se stal nemožným, když Safira znovu vyskočila.

Když dosáhla vrcholu svého skoku, mocně mávla křídly, aby je dostala ještě výše. S každým dalším mávnutím byli blíže k mrakům táhnoucím se od východu na západ.

Když Safira zamířila k Helgrindu, Eragon se podíval nalevo a zjistil, že díky výšce, ve které se nacházeli, v dálce vidí pás břehu jezera Leona. Tenký závoj mlhy sivý a strašidelný, stoupající z vody v šeru před svítáním se mihotal, jakoby nad hladinou vody planuly malé ohníčky. Eragon ani se svým orlím zrakem nedokázal dohlédnout na vzdálený břeh ani jižní okraj. Nemohl spustit oči z pohoří, ve kterém prožil své dětství.

Na severe stála Dras Leona , obrovská masa, která vypadala jako hranatá silueta na pozadí s mlhovou stěnou, která lemovala i její západní část. Jediná budova, kterou byl Eragon schopen identifikovat, byla katedrála, kde ho napadli ra´zakové; její vrchol se týčil nad ostatním městem jako kopí. A někde v krajině za městem, byl tábor, kde ra´zakové smrtelně zranili Broma. Umožnil veškerému hněvu a trápení z událostí toho dne- jako i ze dne, kdy zemřel Gero a podpálili jim farmu - aby vzkypěl a dal mu odvahu, bojovat s ra´zaky.

Eragone, řekla Safira. Dnes nebudeme muset hlídkovat a držet naše myšlenky v tajnosti, že ne?

Aspoň ne dokud se neobjeví jiný kouzelník.

Zář zlatého světla zalila krajinu, když se slunce přehouplo přes obzor. Za chvíli nudný svět ožil plným spektrem barev: mlha se rozplynula, voda nabrala překrásnou modrou barvu a bahnivá stěna, která obklopovala Dras Leonu, odhalila špinavou žlutou krajinu, stromy se zahalili do tmavě zelené barvy a zem se zatřpytila červenou a oranžovou. Helgrind však zůstal takový jaký byl před tím - černý.

Kamenná hora se rychle zvětšovala jak se k ní blížili. I ze vzduchu byla hrůzostrašná.

Blížíc se k úpatí Helgrindu, Se Safira prudce naklonila nalevo a Eragon s Roranem by spadli, kdyby neměli nohy připoutané k sedlu. Prosmýkla se kolem hromady ruin a přeletěla oltář, kde kněží Helgrindu konali své obřady. Okraj Eragonovy helmy zachytil prudký poryv větru z planiny a způsobil zavytí, které téměř Eragona připravilo o sluch.

"Takže?" zakřičel Roran. Neviděl co mají před sebou. "Otroci jsou pryč!"

Eragona zatlačila do sedla obrovská sila, když Safira střemhlav vzlétla a ve spirálách kroužila kolem Helgrindu, hledajíc vchod do doupěte ra´zaků.

Není tu ani dírka pro potkana, oznámila. Zpomalila a zůstala se vznášet na místě před vrcholem, který spojoval třetí nejnižší ze čtyř vrcholků s výstupkem nad ním. Zubatý vrch zesiloval údery Safiřiných mávajících křídel až dokud nezněly jako údery hromů. Eragonovi slzely oči, když ho stlačený vzduch udeřil do tváře.

Skalné útesy zdobila pavučina bílých žil, které vytvořila síť, v puklinách přetínající skálu. Nic jiné nerušilo černotu Helgrindského opevnění. Nerostli tam žádné stromy, keře, tráva ani mech ani lišejníky, ani orly si nepostavili hnízdo ve skalních rozsedlinách. Zachovávajíc si svou pověst, Helgrind byl místem smrti a stál zahalený do ostrých záhybů jeho srázů a trhlin jako kostnaté strašidlo poslané, aby pronásledovalo zem.

Eragon rozprostřel svou mysl a zjistil přítomnost jednoho z otroků jako i dvou lidí, které našel zajaté někde v Helgrindu, ale pro svou zlost nedokázal nalézt ra´zaky ani lethrblaky. Když nejsou tady, tak kde potom jsou? Přemýšlel. Znovu se pustil do pátrání a objevil něco, čeho si před tím nevšiml: jediný květ, hořec, rostoucí asi 50 stop před nimi, kde by měla být pevná skala. Kde bere dostatek světla pro život?

Safira odpověděla na jeho otázku zaměřením pozornosti na drolící se skálu pár stop napravo. Když to udělala, ztratila na moment rovnováhu a proto trochu roztáhla křídla, aby ji znovu získala. Namísto toho aby konec křídla škrábl o Helgrind, ponořil se do skaly a vzápětí se znova zjevil.

Safira, viděla jsi to!

Ano.

Pohla se dopředu a otočila se čumákem přímo ke skále, zůstala asi palec nebo dva před ní, jakoby čekala, že zaklapne past - a potom pokračovala vpřed. Kousek po kousku Safiřina hlava zmizela v Helgrindu, až dokud z ní Eragon viděl jen krk, trup a křídla.

Je to iluze, oznámila jim.

Popohnala se párem mocných mávnutí a vtáhla zbytek svého těla za hlavou. Eragon se musel ovládnout, aby si nezakryl tvář a tak se ochránil před nárazem.

Za chvíli se ocitli uvnitř široce klenuté jeskyně vyplněné teplou raní září. Safiřiny šupiny lámaly světlo a vytvářely tisíce pohybujících se modrých odrazů na skalní stěně. Eragon se otočil a za sebou neviděl pevnou skálu, ale vchod do jeskyně a kousek krajiny za ním.

Eragon se zamračil. Nikdy ho nenapadlo, že by Galbatorix ukryl doupě ra´zaků pomocí magie. Idiot. Měl si to víc rozmyslet, pomyslel si. Podceňování krále je zaručený způsob jak je všechny zahubit.

Roran zaklel a řekl: "Varuj mě před tím než uděláš něco podobného.

Eragon se naklonil dopředu, aby si odepnul nohy od sedla a při tom zkoumal okolí, stále ve střehu před možným nebezpečím.

Vstup do jeskyně měl nepravidelný oválný tvar, asi 50 stop vysoký a 60 stop široký. Jeskyně se postupně zvětšovala na asi dvojnásobné rozměry a končila ve vzdálenosti na dostřel luku. Škrábance na zemi svědčili o tom, kolikrát odtud vzlétali, přistávali nebo tudy chodili lethrblakové. Stěnu protínalo 5 záhadných tunelů jako i obloukový vstup, dostatečně velký i pro Safiru. Eragon opatrně prozkoumal tmavé tunely, ale všechny byli prázdné, což potvrdil i rychlým průzkumem myslí. Z nitra Helgrindu se nesl zvláštní šepot, vyvolávající dojem, že ve tmě utíká mnoho tvorů, a kapání vody. Dodatkem k tomuto šeptajícímu chóru byl Safiřin dech, který se dutě ozýval v uzavřeném prostoru jeskyně.

Nejcharakterističtější byla pro jeskyni směs zápachů, která ji zaplňovala. Dominovala vůně chladného kamene, ale Eragon rozeznával i závan vlhkosti a zeminy, ale i něco horšího: pach rozkládajícího se masa.

Po rozvázání posledního páru popruhů, Eragon přehodil pravou nohu přes Safiru, takže na ni sedel bokem a připravil se na skok z jejího hřbetu. Roran na druhé straně udělal totéž.

Před tím než uvolnil sevření, Eragon uslyšel nějaký klapot, jakoby někdo bušil kladivem do skaly. Zvuk se za půl sekundy zopakoval.

Podíval se směrem za zvukem. Safira udělala to samé.

Z obloukového vchodu se vyřítila velká, křivá postava. Měla černé vypuklé oči bez bělma, netopýří křídla, holý neochlupený trup pokrytý svaly. Drápy měla jako železné hroty.

Safira se pokusila lethrblakovi vyhnout, ale bez úspěchu. Stvoření narazilo do jejího pravého boku se silou a zuřivostí přívalové vlny.

Co se přesně stalo potom Eragon nevěděl, protože útok ho vyhodil do vzduchu dřív než se zmohl na jakoukoli myšlenku. Jeho volný let náhle skončil, když zády narazil na něco tvrdého a plochého a on spadl na zem a odřel si hlavu.

Ta srážka mu vyrazila dech. Omráčený, zůstal ležet na boku a těžce dýchal, snažíc se, aby znovu získal aspoň nějakou kontrolu nad svými končetinami.

Eragone! zařvala Safira.

Závěrečný díl ODKAZU DRAČÍCH JEZDCŮ

19. března 2008 v 20:50 | Veverka
Zdroj (SK): alageasie.net
"Teší ma, že vám môžem prezradiť názov tretej knihy zo série Odkaz Dračích jazdcov, ktorý znie BRISINGR," píše sa v najnovšom newsletteri od Christophera.

" 'Brisingr' je jedným z prvých slov, ktoré som zvažoval ako názov pre túto knihu, napokon, vždy mi (Brisingr) pripadal ako ten pravý. Ako jedno z prvých slov starodávneho jazyka, ktoré sa Eragon naučil, má príslušný význam pre odkaz Dračieho jazdca. V novej knihe sa odhalí ako významnejšie, než by mohol Eragon tušiť," objasňuje Paolini, prečo názov pre predposlednú knihu znie takto.
Random House taktiež zverejnil obálku pre tretí diel, ktorá zobrazuje draka Glaedra na temnom hnedom, ba až čiernom podklade s klasickými zlatými písmenami s názvom Brisingr.


Americké vydavateľstvo tiež oznámilo, že posúva dátum vydania trojky z 23. septembra 2008 na 20. september toho istého roku. Pre fanúšikov budú, rovnako ako pri vydaní poslednej Potterovky, pripravené polnočné párty slúžiace na uvítanie predposlednej knihy, ktorá bude už dostupná v noci z 19. na 20. september 2008.

Kniha Brisingr vyjde v prvej edícii v počte 2,5 miliónov kópií, čo je doposiaľ najväčší náklad detskej knihy od vydavateľstva Random House. Audio-verzia uzrie svetlo sveta samozrejme v ten istý deň.

"Rukopis dostaneme začiatkom roka," prezradila nám exkluzívne manažérka propagácie a PR slovenského Fragmentu, pani Veronika Janotková. "Preložiť Paoliniho knihu sa nedá za týždeň, takže musíme našim redaktorom a prekladateľke venovať dostatok času na to, aby preklad pripravili kvalitne. Dúfame preto, že rukopis dostaneme v najbližších týždňoch, aby sme na ňom mohli začať pracovať."
Alagaesie.net im bude držať palce v tom, aby si slovenský preklad udržal svoju kvalitu a bude samozrejme fandiť i českým kolegom.
"Budeme sa usilovať priniesť ho slovenským fanúšikom čo najskôr. Prípadné zdržanie by mohlo mať dôvod práve v neskorom dodaní rukopisu, čo sa však, dúfame, nestane."

Oficiálny dátum vydania knihy Brisingr na Slovensku (a Česku) sa podľa slov pani Janotkovej dozvieme niekedy v auguste až septembri tohto roku.

Herci

7. března 2007 v 20:13 | Veverka
Hlavní postavy
filmu Eragon

Mapa Eragonova světa

7. března 2007 v 20:03 | Veverka

Murtagh - fotky

7. března 2007 v 20:02 | Veverka
!!!!!!!!!!!!!!!Krááááásný boy!!!!!!!!!!!!!!!!

Arya - fotky

7. března 2007 v 20:00 | Veverka

Eragon - fotky

7. března 2007 v 19:57 | Veverka
!!!!!!!!!!!!!!!Nádherné fotešky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Eragon - 1. fotky z filmu

7. března 2007 v 19:54 | Veverka

Plakát

7. března 2007 v 19:50 | Veverka

Plakáty

7. března 2007 v 19:50 | Veverka

Bratři - foto

7. března 2007 v 19:43 | Veverka
Přikloní se Murtagh nakonec na stranu dobra?????????????????????????????????????

Eragon - Soundtrack ukázky

28. února 2007 v 11:54 | Veverka
Track List
Disk
1.Listen Eragon 4:12
2.Listen Roran Leaves 3:22
3.Listen Saphira's First Flight 2:12
4.Listen Ra'zac 2:48
5.Listen Burning Farm 3:08
6.Listen Fortune Teller 3:55
7.Listen If You Were Flying 2:55
8.Listen Brom's Story 2:53
9.Listen Durza 2:20
10.Listen Passing the Flame 3:05
11.Listen Battle for Varden 9:59
12.Listen Together 2:18
13.Listen Saphira Returns 1:49
14.Listen Legend of Eragon 2:08
15.Listen Keep Holding on / Avril Lavigne 4:03
16.Listen Once in Every Lifetime / Jem 4:17
Cover Image
 
 

Reklama